грундове

Избор на грунд за работа на открито: какво трябва да се има предвид при закупуването на грунд? Инструкции за подготовка и грундиране на основата.
Грундът на стените преди мазилката трябва да бъде внимателно подбран, като се вземе предвид фактът, че силата на по-нататъшното покритие ще зависи от качеството на този етап. На пазара днес има няколко варианта за грундове, в зависимост от вида на покритието.

бои

лепило

Инструментите